20%
Deathwish Jon Dickson Chatman สเก็ตบอร์ดเด็ค 8

Deathwish Jon Dickson Chatman สเก็ตบอร์ดเด็ค 8 Deathwish Jon Dickson Chatman สเก็ตบอร์ดเด็ค 8

1 In stock

สำรับ

Deathwish

รายละเอียด

  • เด็คโมเดล Jon Dickson Pro
  • งานศิลปะโดยรอน แชตแมน
  • วีเนียร์ย้อมสีด้านล่างแบบต่างๆ
  • 8.0x32.
  • 14.2 ระยะฐานล้อ
  • รูปทรงสมบูรณ์ เว้ากลมกล่อมเพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • เมเปิ้ลแคนาดาฮาร์ดร็อค 100%

แสดงเพิ่มเติม

฿ 2,500 ฿ 2,000
-
+
฿ 2,000
Tags / /